Qarin

aqarin

Ringens beskyddares trognaste väpnare, men listig som hon är har hon allierat sig med fienden och kan ibland ses väpna åt Den kluvna liljan.