Medlemskap

Priser vid medlemskap

Senior: 200 kr
Junior: 100 kr upp till 16 år
Familj: 500 kr

Postgiro nr: 201419-9
Glöm inte uppge namn, adress & e-post.