Kontakt

Kontaktuppgifter

Christian Löfqvist - Ordförande

Qarin Hellner – Kassör

Annika Roth - Ansvarar för beställningar & bokningar av spel.
E-post:  infensusriddare@hotmail.com
Mobil: 070 – 473 46 28

Johan Svensson – Heraldikansvaring
E-post: taurus_de_gothia@msn.com