Länkar

Föreningar

Arboga Raedarius – www.arbogakuskarna.se
Bockens kämpar – www.bockenskampar.se
Celeres Nordica – www.celeresnordica.se
Nordic Knights – www.nordicknights.com
Skånska Björnen – www.skanskabjornen.com
S:t Nicolai Riddare – www.stnicolai.se
Torneamentum – www.torneamentum.se
Bardhe – www.bardhe.se
Eques Fortem – www.equesfortem.se
Arx – www.arxriddare.se

Utrustning

Viking – www.viking.se

Övrigt

Svenska Riddarsällskaps Samarbetsgrupp – www.svenskariddarsallskapet.se
Rikstornering – www.rikstornering.se